331 skv Veteranforening

(Teksten scroller)
Høsten 2014 ble det tatt initiativ til å danne en veteranforening for nåværende og tidligere ansatte ved 331 skvadron.

En veteran i denne sammenheng er person som har tjenestegjort ved avdelingen minimum 12 måneder. Styret vil motta og behandle søknader fra alle med tilknytning til skvadronen. Statuttene for å kvalifisere til medlemsskap er ikke helt uten fleksibilitet, og styret vil derfor gjøre en skjønnsmessig vurdering av søkere som ikke oppfyller kravene 100%.

Foreningen vil arrangere treff, foredrag og sosiale sammenkomster i årene som kommer, men vil primært være et forum hvor unge og gamle fra 331 skvadron kan møtes. Medlemmene er også hjertelig velkommen til å delta i diskusjoner på de lukkede nettsidene.

Hvis du mener du kvalifiserer til medlemsskap, skriv en søknad til epostadressen under der du oppgir navn, tjenesteperiode og funksjon ved skvadronen samt annen informasjon du føler kan være relevant. Hvis styret finner deg kvalifisert for medlemsskap, blir du tilsendt informasjon samt brukernavn og passord for nettsidene.

Innmeldingsskjema

Send inn skjemaet utfyllt som vedlegg til eposten under.

fortsett